black swan rants
mej late, pasensha na (nagbakasyon si black swan, bawal mag-relax?!)

mej late, pasensha na (nagbakasyon si black swan, bawal mag-relax?!)

AE ranting about a STUPID AD (Account Director)

AE ranting about a STUPID AD (Account Director)

ahhhh pang mayaman nga :) 

ahhhh pang mayaman nga :) 

nang matapos na’t d ka makitang muli!

nang matapos na’t d ka makitang muli!

Para sa AEs na mahal ang creative team nila.

Para sa AEs na mahal ang creative team nila.

So “End of Day” = kung kelan ko matatapos, gano’n?

So “End of Day” = kung kelan ko matatapos, gano’n?

hindi kasi masyadong gasgas ang “hero” theme, no?

hindi kasi masyadong gasgas ang “hero” theme, no?

Amen.

Amen.